Partners 20

Alapdokumentumok

Aktuális projektjeink

Lezárt projektjeink

Mediációs Központ

Képzések, tréningek

Támogatóink

Letölthető dokumentumok

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Elérhetőség

Partners Hungary Alapítvány

Iroda / Székhely : 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 4. / 24.

Telefon: +36 1 438 5260

Fax: +36 1 438 5268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0918-05
E-mail: partners@partnershungary.hu

Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Mediátor képzés PDF Nyomtatás E-mail

 

A program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a mediáció, mint újszerű, alternatív konfliktuskezelési módszer eszközrendszerét. A képzés révén a felmerült konfliktushelyzetek megoldása során hatékonyan tudják használni a tanultakat, és magas szakmaisággal képesek közvetítői eljárásokat vezetni.


Mediációs képzésünk gyakorlatorientált, tréning formában vezeti be az érdeklődőket az alternatív vitarendezés módszerébe. A tapasztalati tanulás során mindenki saját élményt szerezhet a módszerről, erősségeiről, fejlesztendő területeiről.
Alapítványunk több mint 15 éves tapasztalataira, a magyarországi lehetőségekre alapozva, valamint a törvényi szabályozást figyelembe véve modul rendszerű programot dolgozott ki a mediáció iránt érdeklődők szakemberek számára, a leendő mediátorok képzésére.

 

A 69/2009. (XII. 17.) a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló IRM rendelet szerint 2010 januárjától képzéshez köti a közvetítői névjegyzékbe való felvételt. A három modul elvégzése után – a további törvényi feltételek teljesülése mellett – lehetőségük van a képzés résztvevőinek arra, hogy jelentkezzenek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közvetítői névjegyzékébe.

Gazdag gyakorlati tapasztalataink alapján több mint másfél évtizede indítunk mediációs képzéseket is. Ezeket nem csak a mindennapi munka, az interperszonális kapcsolatok megkönnyítése szándékával hirdetjük meg, hanem azért is, hogy tréningjeink elvégzésével a jogszabályi elvárásoknak eleget tevők felkerülhessenek a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium regisztrált mediátorainak listájára.

 A 30 órás alapképzésünk lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevők több gyakorlaton, így saját élményen keresztül ismerkedhessenek meg a konfliktusok természetével, a mediáció folyamatával.

Az alapképzésre építő, szintén 30 órás haladó képzésünk során a résztvevők saját tapasztalataikat is felhasználva újabb mediációs módszereket, technikákat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak, elmélyíthetik gyakorlati tudásukat a módszer használata terén.

 A tréningeket követően lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek mediációs gyakorlat megszerzésére, ezáltal a névjegyzékbe való jelentkezésre is.  Ehhez a négy gyakorlati lehetőség - szimulált esetgyakorlat, mentorált esetgyakorlat/co-mediáció, esetmegbeszélés kiscsoportban, illetve módszer specifikus szupervízió - közül egyet kell teljesíteni.

 

 
Hirdetés
Hirdetés