Csenger

TÁMOP 5.1.1.-09/4-2010-0007 azonosító számú „Kistérségi civil szektor fejlesztése és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés érdekében” program a csengeri kistérségben

Támogató/forrás
TÁMOP 5.1.1.-09/4-2010-0007 azonosító számú uniós pályázati forrás
Pályázati megbízó
Csenger Város Önkormányzata és Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
Program/projekt típusa
Közbeszerzéssel elnyert megbízás – szolgáltatásnyújtás
Projekt összege
12.064.000 Ft.
Projekt hossza
kezdődött: 2011. október
várható befejezés: 2013. január

A projekt rövid leírása
A 2011 utolsó hónapjaiban induló másfél éves program a komplex civil szféra és a kistérségi roma közösség fejlesztésének céljával indult a két célcsoport foglalkoztatási kapacitásának kiépítése, erősítése érdekében. E célt segítette az egyes, az ügyben érintett szintek együttműködésének segítése, intézményesítése, jó gyakorlatok bemutatása, valamint kistérségi roma stratégia megfogalmazása.
A 2011 és 2012-ben megvalósuló kapacitásfejlesztő, érdekérvényesítő képességet erősítő tréning sorozat mellett elkezdődött a kistérség településeinek polgármestereivel – együtt a CKÖ-kel – is a közvetlen, rendszerszerű párbeszéd: a konkrét, helyi szociális, gazdasági környezet vizsgálata, a foglalkoztatási helyzet és lehetőségek feltérképezése.
Egyeztetés folyt a kistérségi roma vezetőkkel a tervezett szociális szövetkezet magalakításának lehetőségeiről, illetve a kistérségi roma stratégia tervezés előkészítéséről.
A programot záró tevékenységekképpen 2013 januárjára esett a kistérségi roma integrációs stratégia, valamint az Alapítvány tevékenységét összefoglaló záró tanulmány elkészítése. A program sikeresen zárult, a pályázatban vállalt indikátorok teljesültek, és a két település, de különösen Porcsalma önkormányzatának vezetésével tovább erősödött az alapítvány jó kapcsolata.
E kapcsolat mentén Porcsalma bekapcsolódott az „Együtt a jobb egészségért, értünk, velünk” a GlaxoSmithKline által támogatott nemzetközi programunkba is.