Egy jó kezdet

Koragyermekkori fejlesztés roma gyermekek számára
„A GOOD START – Egy jó kezdet” projekt folytatása

Támogató / forrás
Roma Oktatási Alap
Program/projekt típusa
Nemzetközi szervezet által nyújtott célzott támogatás
Időtartam
2012.12.01. – 2013.07.30.
A projekt költségvetése:
összeg, pénznem

32.264 EUR

Együttműködő partnerek
Roma Edukation Fund,
Add a Kezed Egyesület,

A projekt rövid leírása
A projekt a „A GOOD START – Egy jó kezdet” program folytatása, melynek célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minőségi óvodai nevelésben való részvételét elősegítése. A projekt a családokra, a közösségekre építve, a kora gyermekkori fejlesztést támogatja, és célja a kora gyermekkori gondoskodás szolgáltatásaihoz való hozzáférés javítása a 0 – 6 éves korosztály számára. A projekt közvetlenül a szülőknek, családoknak is szolgáltatásokat, lehetőséget teremt az ő fejlődésükre is.

A „GOOD START – Egy jó kezdet” program 2010-ben kezdődött és az eredetileg másfél évesre tervezett programban Alapítványunk feladata először az volt, hogy a projektgazdákkal közösen kidolgozza az „Egy jó kezdet” programban résztvevő roma mentorok, óvodapedagógusok és szülők képzési rendszerét.
2012-ben tréningek, workshopok keretében dolgoztunk óvodapedagógusokkal a szülők és óvoda kapcsolatának erősítésének lehetőségein a korábban megvalósult „Szülők az óvodában” program fenntarthatóságának érdekében. A projekt második fázisában új óvodák is csatlakoztak a programhoz, amelyekben a „Szülők az óvodában” programelemeket mutattuk be, és közös együttgondolkodás, tervezés zajlott a szülői foglalkozások megvalósítása érdekében.
2013-ban Alapítványunkat az alábbi három tevékenységgel bízta meg a Roma Oktatási Alap:

„Szülők az óvodában” programelem megvalósítása

A 2012-ben már bekapcsolódott és 2013-as évben újonnan belépő településeken folytattuk a 2012-ben már megkezdett munkát. Az óvodapedagógusokkal és a szülők dolgoztunk együtt a „Szülők az óvodában” programelemen. Összesen közel 80 fő vett részt a programelem tevékenységeiben. A program megvalósítás az alábbi településeken működő óvodákat érintette: Nyíregyháza, Nagyecsed; Hodász, Kántorjánosi, Nagydobos, Nyírkáta, Szamosszeg, Szamoskér, Nyírparasznya

Nyírkáta akciókutatás

Rövid településkutatást végeztünk, azzal a céllal készült, hogy tisztábban láthassuk azokat az okokat, hiányzó motivációkat, amelyek a nyírkátai koragyerekkori fejlesztést célzó program nehézségeit, elakadásait okozhatták. A kutatást záró összegzés részletezi a helyi adottságokat, esetleges hiányosságokat, és azt, hogy milyen további fejlesztésekre van szükség a minőségi nevelés és oktatás feltételeinek megteremtéséhez.
A települési akciókutatást közösségépítő kerekasztalok követték, melynek célja a közösségi kohézió erősítése és a közösség belső erőforrásainak mozgósítása volt.
A kerekasztalokat követően a közösség aktív és elkötelezett tagjaival egy közösségi esemény, helyi futballbajnokság, gyermekprogramok és közös főzés megszervezésére kerül sor.

ToT (Training of Trainer) nemzetközi tréning és follow up work shop-ok

Tréning célja, hogy projekt keretében Macedóniában, Szlovákiában és Romániában elinduljon a HSCL program. Az alapítványunk ehhez biztosítja a projektgazdák által kiválasztott trénerek (országonként 2 fő, egy roma és egy nem roma tréner) kiképzését. A tréningen részt vesznek még az egyes országokból azok a projekt-koordinátorok, akik a településeken a HSCL program egészének koordinációját végzik.
A ToT képzése 2013 márciusában három napon keresztül, Nyíregyházán és a program egyik megvalósítási helyszínén (Kántorjánosiban) zajlott. A három országból összesen 12 fő vett részt a tréningen. A tréning interaktív módon, a tapasztalati tanulás alkalmazásán alapuló eszközökkel valósul meg. Tartalmazott két szülői foglalkozás megtekintését a kántorjánosi óvodában, majd ennek értékelését.
A magyarországi tréninget követően 2013 júniusában egy-egy napos időkeretében a három ország kiképzett trénereinek tartott workshop során a trénerek működési terepén volt alkalmunk az tréningen átadott tudás finomítására. A workshopon országonként változó létszámban, de átlagosan 10-12 főnek tartottunk szimulált esetgyakorlatot.