Gyögyöspata

Gyöngyöspatai Meséd program és Női Kör
Női kör – Mesélő édesanyák csoportja

Támogató/forrás
Privát donor
Program/projekt típusa
Magány adományból megvalósuló saját program
Együttműködő szervezetek
Furugh Schwitzer –Meséd program szakmai vezetője
Egység a különféleségben Alapítvány
Projekt összege
5.000.000 Ft
Időtartam
kezdődött: 2012. június
befejezés: 2013. június

A projekt rövid leírása
Az Egység a Különféleségben Alapítvánnyal megvalósított programunk két elemre épített. Egyrészt a roma női közösségben szerettünk volna lehetőséget adni a nőknek arra, hogy beszéljenek azokról az érzelmeikről, amelyek a Magyar Gárda és egyéb paramilitáris szervezetek 2011. tavaszán történő bevonulásának következtében a mai napig hatással vannak rájuk, másrészt olyan szakértők behozatalát tettük lehetővé, akikre a női csoport tagjai leginkább igényt tartottak.
Az egy éves program során, heti rendszerességgel „Meséd” program indult, amely az édesanyák olvasási kompetenciáját hivatott emelni, illetve a gyerekeikkel való kapcsolatot szerette volna bővíteni, de indirekten hosszú távon a tanulásra való felkészítést szolgálta a szókincsbővítés, a mesék fantázia és kreativitást erősítő hatása.
Havi rendszerességgel nagyobb körben – tematikus programok, szakértők hoztak be olyan témákat a csoportba, ami a közösség fejlődését célozta meg. Legfőbb célunk a tanult tehetetlenségből való felélesztés, a konstruktív kommunikáció elősegítése, sikeres roma nők életútjának bemutatása párbeszéd formájában.
A csoporttagok a havi eseményeket változó motivációval követték. Többen a fiatalok anyák közül annak örültek, hogy a szabadidejüket egy újszerű elfoglaltsággal, könnyedebb, néha viccesebb helyzetben tudták eltölteni. Az idősebb korosztály inkább a dolgok praktikus oldalát kereste, nem az öröm, hanem a problémák kibeszélése, a munkához való hozzájutás lehetőségének kiaknázása érdekelte. A munkaerő tanácsadó helyszíni konzultációján 40 ember jelent meg, remélve azt, hogy előbb –utóbb kapnak aktuális információt a munkaerő piaci lehetőségekről. Nagy eredményként könyveltük el, hogy azóta néhányan (férfiak) már bekerültek képzésekbe.
A program elemei:
1. MESÉD kör – heti rendszerességgel–10-12 fő részvételével édesanyák mesélő köre szerveződött helyi koordinátorok által. A Meséd-csoportot a roma közösségből származó, kiképzett facilitátorok vezetik. A program keretében az anyukák hetente egyszer, 2 órában, mesekönyvekből olvasnak, majd a történeteket közösen megbeszélik. Az 1 éves program végére 36 kötetes „mini könyvtára” lett minden a programban résztvevő családnak.

2. NŐI beszélgető kör – minden korosztálynak, havi rendszerességgel megtartott, facilitátor által vezetett nagycsoportos foglalkozás – szakértő meghívásával. A projekt utolsó harmadában 2 mini program tervezése és megvalósítása is megtörtént, változó létszámmal. (10-30 fő részvételével). A programba olyan sikeres roma nőket kértünk fel szakértőnek, akik életútjukkal, identitásukkal mintát adhatnak a helyi lányoknak, asszonyoknak.
Programelem megnevezése
Célcsoport
Indikátor
Eredmény
Meséd program
0-7 éves gyereket nevelő édesanyák
résztvevői létszám
mesekönyvek
3 kiképzett facilitátor
Olvasási kompetencia emelkedése
3 facilitátor csoportvezetői szerepének megerősödése
Édesanyák fejlesztői tevékenységének megalapozása
Óvodai foglalkozás tartása – édesanyák mese órája
Bábszínházszervezés
Női Beszélgető kör
14-60éves nők
résztvevői létszám
3 koordinátor
roma szakértők bevonása
2 mini projekt

Öntevékeny koordinátorok működése.
Asszertív kommunikáció
Együttműködés
Mini projektek megvalósulása
Tervező kerekasztal a fenntarthatóságról – közösségi igények megfogalmazása