HELYI VEZETŐK AZ INNOVATÍV OKTATÁSÉRT

Helyi vezetők az innovatív oktatásért
(Local Leaders of Innovative Education)

Támogató/forrás
Visegrád Alap
Program/projekt típusa
Pályázat
Támogatási összeg
5.000EUR
Időtartam
kezdődött: 2013. április
várható befejezés: 2014. március

A projekt rövid leírása
A Visegrád országok modernizációja és fejlődése többek között a nagyon sokszínű helyi oktatásfejlesztési kezdeményezésekben gyökerezik. Tanárok, tudósok, szakértők, civil szervezetek igyekeznek változásokat hozni a tanítás módszereiben, stílusában az óvodától egészen az egyetemekig. A “Helyi vezetők az innovatív oktatásért (LLoIE)” program célja, hogy az itt felhalmozott tudást, tapasztalatot a Grúz oktatási szektor szereplőinek rendelkezésére bocsássa a helyi oktatási rendszer fejlesztése érdekében.

Célunk, hogy bemutassuk ezeket az eszközöket a grúziai pedagógusoknak, tudományos kutatóknak, helyi vezetőknek, civil szakembereknek, akik a helyi viszonyok ismeretében és figyelembe vételével alkalmazzák a hasznosnak, érdekesnek ítélt módszereket, eszközöket.
A programot a következő szervezetek konzorciuma valósítja meg:
Partners Polska Alapítvány (főpályázó)
Partners Hungary Alapítvány
Partners Szlovákia Alapítvány
Partners Cseh Alapítvány
Innovatív Oktatásért Alapítvány (Innovative Education Foundation, Grúzia)

A program 4 fő elemből áll:

LLOIE Académia:

3-4 napos tréningekből álló tréningsorozat 20 grúz pedagógus, tudós és civil szervezeti vezető részére, akik az oktatásfejlesztés és kommunikáció terén dolgoznak. A tréningek célja, hogy új eszközöket, módszereket kapjanak a szakemberek a fejlesztő munkához, és képesek legyenek azt más szakembereknek is továbbadni. A tréningeket a partnerszervezetek szakemberei vezetik a következő 4 témában:
a) Aktív tanítási módszertan, hatékonyság, a diákok értékeinek, viselkedésének változásai
b) Kreativitás a mindennapi oktatásban
c) Az innovatív oktatás módszerei: játékok, szimulációk
d) A vita és a deliberatív módszerek alkalmazása komplex, ellentmondásos témák esetében

Nemzetközi virtuális diák-konferencia az alkalmazott módszerek tapasztalatainak megosztása érdekében.

Helyi oktatási projektek megvalósítása a tréningeken megszerzett tapasztalatok felhasználásával

Egynapos záró konferencia 40 tanár, kutató részvételével a program tapasztalatainak továbbadása, valamint a további hálózatépítés érdekében.

A Partners Hungary Alapítvány feladata „Az innovatív oktatás módszerei: játékok, szimulációk” tréning kidolgozása és megtartása volt.

A képzések és a miniprojektek 2013 második felében valósultak meg. A konzorcium 2014. február 10-én rendezte meg a zárókonferenciát Tbilisiben 70 grúziai érdeklődő, valamint a konzorcium Visegrádi országokból érkező szakemberei, trénerei részvételével.