Mosonmagyaróvár

TÁMOP- 5.4.9-11/1-2012-0014 „Komplex alapszolgáltatás- központú rendszer létrehozása a szervezet-, és közösségfejlesztés eszközeivel az otthonközeli szolgáltatásért”

Támogató/forrás
TÁMOP- 5.4.9-11/1-2012-0014 azonosító számú uniós pályázati forrás
Megbízó
Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

Program/projekt típusa
Közbeszerzéssel elnyert megbízás – szolgáltatásnyújtás
Támogatási összeg
5.880.100 Ft
Időtartam
kezdődött: 2013. június
várható befejezés: 2014. szeptember

A projekt rövid leírása
TÁMOP- 5.4.9-11/1-2012-0014 számú „Komplex alapszolgáltatás- központú rendszer létrehozása a szervezet-, és közösségfejlesztés eszközeivel az otthonközeli szolgáltatásért”című programban a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás célja a komplex tudáson alapuló szakemberképzés megvalósítása. A projekt fókuszában az együttműködés erősítése „a közös nyelv„ kialakítása áll. E cél eléréséért a Társulás közbeszerési eljárás keretében alapítványunkat bízta meg egy több lépcsőből álló, komplex fejlesztési folyamat lebonyolításával. A fejlesztési sorozat az alábbi elemekből áll:

Szervezetfejlesztési események / akciók:

Csapatépítő tréning

Igény- és helyzetfelmérés: az érintett intézmények vezetőinek helyzetértékelő és elemző workshopja azzal a céllal valósul meg, hogy a szervezetek közötti együttműködés jelenlegi formáinak feltérképezze és a projektben kitűzött célokat szolgáló kitörési pontok elemzze. Az új modellben érintett szereplők beazonosítása itt történik.

Vezetői stratégiatervező workshop: Szolgáltatási stratégia és ehhez kapcsolódó akcióterv elkészítését célozza meg ez az elem. Illetve a megvalósítását szolgáló szervezet és hálózatfejlesztési terv elkészítését szolgálja ez a kooperatív tervezői módszertanra épülő workshop-sorozat.

Szervezetfejlesztési workshopok: Az akciótervben meghatározott feladatok elvégzésének kontrollja történik itt. A szolgáltatásszervezés átalakításokhoz szükséges struktúra átalakítások előkészítése, elvégzése, az projekthatókörében érintett egyéb szervezetek, intézményeknél jelentkező, a változásokból adódó konfliktusok kezelése, aktuális problémák, témák megvitatása adnak teret a workshopok.

Hálózatfejlesztési workshopok: A változási folyamatokat megerősítésére, ami az intézményi kereteken és a települési szinten elvárt kooperáción túl a kistérségi együttműködést fokozzák az által, hogy a különböző településen dolgozó szakdolgozók, a bevont önkéntesek és a települési döntéshozók kicserélhessék a projekt megvalósításával kapcsolatos tapasztalataikat és közösen határozzák meg a hatékonyabb működéshez szükséges további helyi lépéseket.

Mediációs tréningek

Szociális szakembereknek munkáját segítő konfliktuskezelő módszer gyakorlat orientált képzése.

A bő éven át tartó programból 2013-ban az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Tevékenység
időpont
résztvevők száma
Indító csapatépítő tréning 1.
2013.08.24.
50 fő
Indító csapatépítő tréning 2
2013.10.16.
60 fő
Igény – és helyzetfelmérés
2013.09.17.
16 fő
Vezetői Stratégiai workshop 1
2013.10.10-11.
20 fő
Vezetői Stratégiai workshop 2
2013.09.24
15 fő
Szervezetfejlesztési workshop
2013.11.14.
18 fő
Mediáció 1. első csoport
2013.11.5-7
22 fő
Mediáció 1. második csoport
2013.11.19-21.
22 fő
Mediáció 2.
2013.12.4-6
22 fő