Partners 20

Alapdokumentumok

Aktuális projektjeink

Lezárt projektjeink

Mediációs Központ

Képzések, tréningek

Támogatóink

Letölthető dokumentumok

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Elérhetőség

Partners Hungary Alapítvány

Iroda / Székhely : 1072 Budapest, Rákóczi út 22. 4. / 24.

Telefon: +36 1 438 5260

Fax: +36 1 438 5268

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0918-05
E-mail: partners@partnershungary.hu

Hungarian (formal)English (United Kingdom)
Roma mediáció - Ne rólunk. Velünk! PDF Nyomtatás E-mail

NE RÓLUNK. VELÜNK!


Az elkövetkezendő hetekben a roma mediáció sikereit mutatjuk be alapítványunk facebook oldalán, olyan szakemberek portréin keresztül, akik sokat tettek a programért, az interkulturális mediáció hazai meghonosodásáért.

 

 

"Ez olyan hókuszpókuszosan hangzik, de nem az. Ha van érdemi párbeszéd, lassan lekopnak a sztereotípiák, az előítéletek. és emberek beszélnek egymással, aminek előbb vagy utóbb eredménye is lesz."

 

DEÁK ÉVA

A ROMED/ROMACT és a TogetherForBetterHealth programok hazai fókuszpontja és facilitátora vagyok. Ez olyan hókuszpókuszosan hangzik, de nem az.

Fókuszpontként az a feladatom, hogy a Partners szervezeti hátterét, operatív, adminisztratív infrastruktúráját a program szolgálatába állítsam úgy, hogy az a lehető legolajozottabban működjön. Úgy, hogy a terepen dolgozó mediátorok, facilitátorok, az önkormányzat és a közösségi akciócsoport a keze ügyében tudjon minden olyan eszközt, aminek a program keretén belül rendelkezésére kell állnia. Legyen papír a tervezéshez, szendvicsek, frissítők, ha megéheznek a tervezés során a „csapatok”. Az én dolgom még, hogy Rézműves Szilviával, a magyarországi programvezetővel együtt megtervezzük az egyes szakaszok szakmai programját, a megvalósításhoz szükséges forrásigényt.

 

Facilitátorként az a dolgom, hogy a „rám bízott” csoportot, legyen az a közösségi akciócsoport vagy az önkormányzat és a kapcsolódó intézmények csapata, hozzásegítsem ahhoz, hogy elérje azt a célt, amit a program kitűzött, illetve maguk számára a csoportok megfogalmaztak. Az a legfontosabb, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, érzéseit, és az érdekek is kikerüljenek az asztalra, aztán a megoldások ezek összehangolásával szülessenek meg.

 

A legtöbb nehézséget a motiváció fenntartása okozza azokban az esetekben, ahol nem születik elég gyorsan eredmény.
Számomra a program lényege, hogy létrejön a párbeszéd az emberek között. Ha van érdemi párbeszéd, lassan lekopnak a sztereotípiák, az előítéletek, és emberek beszélnek egymással, aminek előbb vagy utóbb eredménye is lesz. Azt szeretem, ha eljutunk idáig. Sok kicsi, közepes és nagy siker kell.

 

Nekem mindig az a legnagyobb siker, ha az emberek rájönnek arra, hogy együtt sokkal többet el lehet érni, mint külön-külön. Az a legnagyobb siker, amikor az emberek kitalálják, mit szeretnének, és addig tárgyalnak, amíg el nem érik. Most például az egyik legnagyobb siker, hogy a pécsi közösség, akikkel dolgozunk, az önkormányzat közbenjárásával elérte, hogy a helyi közlekedési vállalat megváltoztassa a menetrendet.

 

Nagyon fontosnak tartom, ha az emberek, akik elkezdenek tanulni, rájönnek, hogyan érdemes magukat fejleszteni. És aztán már maguktól mennek előre. Nagy sikernek tartom például, hogy az egyik roma mediátorunk, akinek a munka kezdetén 8 általános iskolai végzettsége volt, most – már a sikeres érettségi után - egyetemre készül.

 

 

RÉZMŰVES SZILVIA

"Tekintve, hogy saját megtapasztalásból tudom, mivel jár infrastrukturális szempontból fejletlen, többségi szempontból pedig elutasított közösségben létezni, ez a munka többnyire a bizalomról, a kitartásról és a hitről szól, illetve szakmai fejlődésről, folyamatos tanulásról, tapasztalásról."

 

A ROMACT kapcsán adódó feladataim több területre kiterjedőek, ebből következően szerteágazóak és komplexek. Az egyik fő feladatterület a koordinációs központ, valamint a helyi, települési szint közötti kommunikációs csatornák kiépítése, az azokban folyó kétirányú kommunikáció gördülékennyé tétele. További prioritást élvező feladatom, hogy a lehető legharmonikusabb módon hangoljam össze a programban résztvevő irányító - koordinációs munkát végző csapat, valamint a helyi, települési szereplők tevékenységét. Ez részben intenzív kapcsolattartást, részben pedig pontos hely- és probléma, valamint erőforrás ismeretet, valamint kreativitást igénylő tevékenység.


Munkám egyik legizgalmasabb és egyben legtöbb kihívást magában foglaló eleme az, amikor összhangot kell teremteni a programok főbb célkitűzései, valamint a helyi igények, lehetőségek között. Mindez számos teremtő erejű és megtermékenyítő hatású vitával, olykor konfliktussal. Természetesen ebben a folyamatban számos segítséget kapok a vezető testülettől, illetőleg a helyi szereplőktől. A legnagyobb nehézséget a koordinációs szervek hosszú döntéshozatali eljárása jelenti, ami rossz irányba befolyásolhatja a kimenetet.

 

A roma közösségből jövő közösségi akciócsoport tagok motivációjának fenntartása és ösztönzése a bizalomépítésről is szól. Ennek a bizalomnak a megszerzése nem könnyű feladat, tekintve, hogy a roma telepeken élők csalódtak azokban a fejlesztésekben, amelyek őket vagy környezetüket célozták és a fejlesztések által létrejött eredmények haszonélvezéséből kimaradtak. Nagyon is tisztában vannak azzal, hogy az uniós fejlesztési projektekben eddig leginkább csak „papíron jelentek meg” - a bizalom hosszú távon akkor tud fenntartható maradni, ha a részvételük mind a tervezésben, mind pedig a megvalósításban biztosított, nem, mint „célcsoport tagok”, hanem mint a közösség érdekeinek védői, szócsövei. Ez nagy kihívást jelent a folyamatépítésben résztvevő összes szereplőnek.

 

Tekintve, hogy saját megtapasztalásból tudom, mivel jár infrastrukturális szempontból fejletlen, többségi szempontból pedig elutasított közösségben létezni, ez a munka többnyire a bizalomról, a kitartásról és a hitről szól, illetve szakmai fejlődésről, folyamatos tanulásról, tapasztalásról. A közösségnek elismerést jelenthet, mivel egy olyan fejlesztési folyamat részesei, amelybe beleszólásuk, részvételi lehetőségük van. A közös munka hasznossága a „hangos” véleményformálás, a helyi roma integráció pozitív irányú befolyásolása, a valós párbeszéd kialakítása.

 

A munka értéke abban rejlik, hogy egy összetartó, szakmailag precízen felkészült csapattal és a közösségekkel pozitív irányba befolyásolhatjuk a demokratikus viszonyrendszereket- a romák és a helyi közigazgatás között eddig csak kizárólag ügyfél-patrónus viszony partnerséggé formálódik. Előrehaladás, hogy az együttgondolkodás, és az együtt tervezés egy olyan platform, ami segíti az emberi jogok érvényesülését, és a roma integráció érdekében ösztönzi a fenntartható tervek és a valós helyi intézkedések létrejöttét. Nagyon jóleső érzés volt a program brüsszeli konferenciáján látni azt az örömkönnyet, amit a nemzetközi közeg látványa és az Európai Bizottság épületében való tartózkodás csikart ki az egyik közösségi akciócsoport tag szeméből.

 
Hirdetés
Hirdetés