„ÚJ EGYEZMÉNYT EURÓPÁNAK!” PROGRAM

„Új Egyezményt Európának!” program
Állampolgári Tanácsadói Csoport konzultációja

Támogató/forrás
King Baudouin Alapítvány
Program/projekt típusa
Nemzetközi szervezet által nyújtott célzott támogatás
Támogatási összeg
13.600EUR
Időtartam
kezdődött: 2013. szeptember
várható befejezés: 2014. április

A projekt rövid leírása
Az „Új Egyezményt Európának!” egy közérdekű, nem profitorientált, nyitott szellemiségű program, amelyet független, politikai pártokhoz nem kötődő európai alapítványok kezdeményeztek. A 2013 januárjában indult program célja, hogy olyan elképzeléseket és érveket tárjon a nemzeti és európai szintű döntéshozók elé, amelyek segítségével jobb, bátrabb döntéseket hozhatnak Európa jövőjéről. A program keretében tíz tagállam európai állampolgárai vesznek részt saját Állampolgári Tanácsadói Csoportjuk munkájában, hogy ezáltal közösen, sokszínűen, kritikus hangon szólalhassunk meg.
Fejlődése során Európa ismét fordulóponthoz érkezett. Számtalan problémával áll szemben, a gazdasági és pénzügyi válságtól kezdve, a fiatalok munkanélküliségén és a demográfiai változásokon keresztül a bevándorlásig. Ezért Európának nemcsak működését, hanem egyenesen saját szerepét kell megvizsgálnia. Mint minden válság esetében, most is lehetőség nyílhat arra, hogy rámutassunk az alapvetően gyenge pontokra, kritikákat fogalmazzunk meg és megoldásokat találjunk. Ez mindenképpen esélyt biztosít arra is, hogy Európa megismerje állampolgárai véleményét.
A magyarországi Állampolgári Tanácsadói Csoport résztvevői megismerhették azokat a lehetőségeket, stratégiai irányokat, melyek segítségével – egy nemzetközi szakértői csoport szerint (a program keretében ezt „reflexió csoport”-nak hívják) – Európa megbirkózhat a jelenlegi és a jövőbeli kihívásokkal. A konzultáció során a résztvevők nyíltan visszajelzéseket adhattak az elhangzott ötletekre alapozva, vagy akár teljesen új ötleteket kidolgozva. Lehetőségük volt arra is, hogy hangot adjanak aggályaiknak, elképzeléseiknek, valamint megfogalmazzák, hogy szerintük milyen lenne az az Európa, amely állampolgárai igényeinek legjobban megfelelhet.

A projekt célcsoportja / haszonélvezői: 25 véletlenszerűen kiválasztott magyar állampolgár

Megvalósítandó / megvalósuló tevékenységek a projektben:
Állampolgári konzultáció Pécsett 2014 január 25-én.
A Political Capital szervezésében egy egynapos konferencia, konzultáció döntéshozók, közpolitikai szakemberek részére ugyancsak az Európai Unió lehetséges jövőjéről.

Elértendő eredmények:
A konzultációk eredményeit egy riportban összegeztük, melynek alapján a King Baudouin Alapítvány egy közös riportot készít, amit eljuttat majd az újonnan megválasztásra kerülő EP képviselőknek.

2013-ban e program előkészítése történt meg, illetve a 2014. január 24. konzultáció megtartásához szükséges szervezési munkák folytak.